fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

          โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเข้ารับการประเมิน สถานศึกษา ก่อนประถมศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และได้ผ่านการประเมิน เตรียมรับการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ในเดือนมกราคม 2562 ต่อไป

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.anubanpt.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat