fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ คุณสมบัติ  เรียงขัน เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้เรื่องข้าว พร้อมกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้ต่อยอดการเรียนรู้ด้วย 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.anubanpt.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat